1- Farabi Değişim Programından öğretim görevlileri yaralanabiliyor mu?

Hayır. Fakat öğretim görevlileri aynı zamanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseler, öğrenci olarak programdan faydalanabilirler.

2- Farabi Değişim Programından araştırma görevlileri yaralanabiliyor mu?

Hayır. Fakat araştırma görevlileri, aynı zamanda öğrenci iseler öğrenci olarak programdan faydalanabilirler. Bu dönem içinde kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yolluksuz-yevmiyesiz görevli sayılmaları ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir. 

3- Öğrenci ve Öğretim üyesi sayısını kim belirler?

Bu sayılar bölümler tarafından belirlenerek (herhangi bir üst sınır yoktur), Fakülte/ Enstitü/Yüksekokul yönetim kurulunun onayından sonra Farabi Değişim Programı Kurum Ofisine bildirilir. Üniversite Senatosundan geçtikten sonra Yükseköğretim Kurumuna gönderilir. Belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Kurumu tarafından değerlendirilir ve gerekiyorsa sayılarda değişiklik yine Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılır.

4- Öğretim üyeleri kendi gitmeyi istedikleri üniversitelere mi başvuracaklar yoksa üniversiteler kendi ihtiyaçlarına göre alan mı belirtecekler? 

Programa ilişkin tüm işlemler ilgili öğretim üyelerinin kurum koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Öğretim üyelerinin programa katılmak için gerekli belgeleri tamamlaması yeterli olacaktır .

5- Öğretim üyesi ve öğrenci kontenjanı hangi kriterlere göre belirlenir?

Değişim için öngöreceğiniz öğrenci /öğretim üyesi sayısını,  kendi bölüm öğrencilerinizin eğitim kalitesinde aksaklığa yol açmayacak ve fiziki koşullarınıza uygun olacak şekilde belirleyebilirsiniz.

6- Üniversiteler programa nasıl dâhil olurlar?

Programa katılmak isteyen üniversitelerin öncelikle başka üniversitelerle protokol imzalamaları gerekmektedir.

7- Bölümlerin kendi aralarında protokol imzalamaları yeterli midir?

Bölümlerin ya da fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. Protokoller sadece kurumlar adına yapılabilir.

8- Farabi Değişim Programı hangi Üniversiteleri kapsamaktadır?

Türkiye’deki tüm Üniversiteleri kapsamaktadır. Ancak Kıbrıs ve Türkî Cumhuriyetlerdeki Üniversiteler bu programa henüz dâhil edilmemiştir.

9-  Gönderilecek kişi sayısında sınırlama var mıdır? 

Hayır. Çok sayıda protokolle mümkün olduğunca çok kişi programdan faydalandırılabilir.

10-  Öğrenci ve öğretim üyesi kabulünde hangi kriterler geçerli olacaktır?

Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesindeki koşulları sağlamalıdırlar. Öğretim Üyeleri ise gidecekleri üniversitenin belirlediği kriterleri karşılamalıdırlar.

11- Yönetmelikteki şartları karşılayan ve değişim için başvuruda bulunan öğrenci/öğretim üyesi sayısı belirtilen kontenjandan fazla olursa, başvuranlar arasından yapacağımız seçim için kriterimiz ne olacak? 

Öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır. Öğretim üyeleri programdan daha önce yararlanmayanlara öncelik tanınabilir.

12- Öğretim Üyesi gittiği üniversitede idari görev alabilir mi?

Alabilir, ancak bunun için YÖK’ten bir ücret alamaz.

13- Tüm öğrenciler bu programa katılabilirler mi?

Hayır, ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

14- Ders saatleri ve ders sayıları nasıl düzenlenecek? Bu hususta bir sınırlama var mı?

Kurul Kararı olarak öğretim üyeleri zorunlu ders saati dışında haftada en fazla 6 saat derse girebilir.

15- Ders ücreti ödeniyorken yükün fazlası mı esas alınacak? Ders yükünü doldurmada, kendi kurumundaki tez yöneticiliği ve Uzmanlık alan dersleri dikkate alınacak mı? 

Zorunlu ders yükünden ayrı olarak en fazla 6 saat derse girilebilir.

16- Gideceği üniversitede ders saatleri dışında kendi üniversitesine gidilip gelinebilir mi?

Hayır.

17- Anlaşma yapıldıktan sonra bir birimde gidilecek öğretim üyesi ile ilgili ilana, belirtilen kontenjandan fazla öğretim üyesi müracaat ederse seçim nasıl olacak?

Daha önce programdan faydalanmayanlara öncelik tanınır.

18- Öğretim üyesi faaliyet programındaki diğer konulardan kast edilen nedir?

Konferans, seminer, çalıştay gibi faaliyetler.

19- Çalışma ofisi sağlanacak mı? 

Gidilen kurumca, kendi öğretim üyelerine sağlanan imkânları bu programla gelen öğretim üyelerine de sağlaması beklenir .

20- Ödenek yetersiz olması durumunda öğretim üyesinin talebi doğrultusunda diğer hükümler aynı kalmak şartıyla ne demek? Bu hükümler nelerdir?

Ödemeler dışındaki tüm şartlar. 

21- Birimlerde işbirliği yapıp kontenjanları belirlendikten sonra birimlerden herhangi birinin kontenjandaki sayı doğrultusunda olacak talebi geri çevirebilir mi veya yapılan işbirliği sadece o dönem için mi geçerli olacak?

Kurumların kendi uygulamaları ve karşılıklı anlaşmaları esastır.

22- Gidilecek birimin ikili öğretimi varsa oradaki ikili öğretim ek ders ücretinin kaç katı alınacak? 

Ödemlerde sadece bir tek oran dikkate alınacak.

23- Farabi Değişim Programı web sitesinde yayınlanan, belgeleri doldururken aynı formata uyma zorunluluğu var mı?

Evet. Sadece kurum logolarınızı ekleyebilirsiniz. 

24- Üniversiteler arasında imzalanan protokolleri onay için YÖK’e göndermemiz gerekli mi?

Hayır. Protokoller için YÖK’ten onay almanıza gerek yoktur.

Etiket: sikca-sorulan-sorular-farabi