Yalova Üniversitesinden, ikili anlaşma yaptığımız herhangi bir Üniversiteye değişim programı kapsamında 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ ya da GÜZ + BAHAR dönemlerinde gitmek isteyen öğrencilerimiz aşağıda belirtilen bilgiler ve kurallar dahilinde başvurularını yapabilirler.

 

BAŞVURU TARİHLERİ:01 MART 2020 – 15 MART 2020

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER:

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu – 2 Adet https://farabi.yok.gov.tr/belgeler

( Aday Öğrenci Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. )

2. Transkript (2 Adet)

3. Yabancı Dil Muafiyet Belgesi ( Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)

4. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi,Kamu veya Özel Teşebbüste Çalışmadığını Gösteren Belge

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT: Öğrencilerimiz gerekli evrakları başvuru süresi içinde Rektörlük Binası 2. Kat'da bulunan Erasmus Ofisi'ne getirmelidir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

  1. Yalova Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak,
  2. Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması (Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar başvuru yapamazlar)
  3. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.50 olması (Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başlayacakları ilk yarıyıl için değişim programından yararlanamazlar),
  4. Alt dönemlerinde başarısız dersi olan öğrenciler, başvuru yapabilirler.
  5. Kayıtlı olduğu bölüm / programda daha önce Farabi Değişim Programından yararlanmış olan öğrenciler tekrar başvuru yapamazlar.
  6. Farabi Değişim Programı kapsamında hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrencilerimiz tek kurum tercihi yapabilirler.
  7. Zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm / programlar için başvuru yapılacaksa yabancı dil muafiyet belgesine sahip olmak gereklidir.
  8. Farabi Anlaşmalarımıza http://yudik.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/anlasmalarimiz-farabi linkiden ulaşabilirsiniz.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

1.   Değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 650,00 TL olarak belirlenmesine,  

2.   Değişime katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen takvime uygun şekilde değişim programını yürütmelerine karar verilmiştir.

 

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2020

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

04 Nisan 2020

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2020

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

09 Mayıs 2020

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

15 Mayıs 2020

 

 

 

 

 

 

Etiket: 2020-2021 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuru İlanı