Dış İlişkiler Koordinatörü

Öğr.Gör.

Oğuzhan Köse

Dış İlişkiler Ofisi

Öğr.Gör.

Nejla Türkdoğan

Dış İlişkiler Ofisi

Ömer Kara

Dış İlişkiler Ofisi

Yeliz Bilmez