Notice: Undefined index: lang in C:\WebSites\LocalUser\yadim.ftp\siteQueries.php on line 19
YÜDİK Resmi Web Sitesi

Projelerimiz

Proje Adı: YALOVA İÇİN BÖLGESEL ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Hibe Veren Kuruluş: Avrupa Birliği
Ortaklar: Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB), Silistre Belediyesi- Bulgaristan

Projenin hedefleri; 

 • AB Üye ülkeleri ile Türkiye’deki belediyeler arasında Çevre Koruma alanında iki taraflı ve deneyim paylaşımı ve temasların     güçlendirilmesi, 
 • Avrupa Birliği çevre politikalarının tanıtımı ve yerel yönetimlerce benimsenmesi, çevre sorunlarına bölgesel bir bakış açısı geliştirilerek sorunlara bölgesel işbirliği çerçevesinde çözüm getirilmesi, 
 • Katı Atık Hizmet Birliklerinin Etkinliklerinin uluslar arası deneyim ve bilgi alış verişi yoluyla artırılması, 
 • Yerel yönetimlerin kurumsal kapasiteleri geliştirilerek yaşam kalitesinde artışın sağlanması,

 


Proje Adı: GÖÇMEN KUŞLAR
Hibe Veren Kuruluş: Dünya Bankası
Ortaklar: Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi

Projenin hedefleri;

 • Göç eden kadının toplum içindeki rolünün kuvvetlendirilmesi ve bu yaklaşıma yerel sahiplenme sağlamak, 
 • Göç yoluyla kente gelmiş kadın ve genç kızların ihtiyaçlarını duyurmaları için onlara söz hakkı vermek, 
 • Kadınların kendi durumları hakkındaki görüşlerinin politikacılar ve karar alıcılar nezdinde dikkatte alınmasını sağlamak, 
 • Göç eden kadınlardan anketler yoluyla edinilen bilgilerle potansiyel riskleri belirleyerek sorunların çözümlerini geliştirip hem   sorunları hem de çözüm yollarını belirtip yerel yöneticilere bir raporlamayla “Nihai Konferans”ta bildirmek amaçlanmaktadır.

 Proje Adı: DIGITAL INNOVATIVE FLASH ANIMATION
Hibe Veren Kuruluş:
 Avrupa Birliği
Ortaklar:
EURONET (İtalya), Fransa, Yunanistan, Letonya, Polonya, İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya

Projenin hedefleri:

 • Grundtvig öğrenme ortaklıkları çerçevesinde yapılan proje ile kurumların ilgili personeline flash kullanma eğitimleri verilerek  kapasitelerinin arttırılması, 
 • Kurumların görselliği güçlü web tasarımları yapmalarının sağlaması,
 • Kültürler arası öğrenme sağlanması amaçlanmaktadır.
   Proje Adı: GENÇ NESLİN GÖZÜNDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Hibe Veren Kuruluş: Avrupa Birliği
Ortaklar:İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan, , İtalya, Yunanistan

Projenin hedefleri:

 • Çalışma Ziyareti programı kapsamında proje ortakları ile enerji verimliliği ve iklim değişikliği konusunda aday ülke Türkiye ve Avrupa uygulamalarını paylaşmak, 
 • Kamu-özel sektör ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelerek çalışmaların karşılaştırılmasını sağlamak, 
 • Enerji verimliliği konusunda gençlerin bakış açılarını değerlendirmek, 
 • AB üyelik sürecinde çevre başlığı kapsamında Türkiye’nin durumu, üye ülkelerin uygulamaları, ortak hassasiyetler değerlendirmek, 
 • Avrupa genelinde genel bir farkındalık uyandırmak, kültürler arası öğrenme sağlamak.

 

 

Proje Adı: LEARNING BY DOING
Hibe Veren Kuruluş: Avrupa Birliği
Ortaklar: FORMAT – FORMAZIONE TECNICA S.C.A.R.L – İtalya 

Projenin Hedefleri:
 

 • Grundtvig öğrenme ortaklıkları çerçevesinde yapılan proje ile kurumların ilgili personeline yaygın öğrenme teknikleri hakkında  detaylı bilgi sunmak,
 • Tecrübe öğrenme araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenmek,
 • Katılımcılara öğrenme sürecinde her bir etkinliği nasıl ileteceklerini öğretmek,
 • Eğitim sürecinde düzenlenen makro hedeflerin hayata geçirilmesi için eğitim ajandasının nasıl yapılacağını öğrenmek,
 • Öğrenme sürecinde kalite ölçütlerine erişebilirliği sağlamak. 

 

 

Proje Adı: Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi için Çok Ortaklı Yerel Kalkınma
Hibe Veren Kuruluş: Avrupa Birliği - CFCU
Ortaklar: Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Valiliği

Projenin Hedefleri:

 • Ülkemizin Avrupa Birliği adaylık sürecinde okullaşma oranının artmasını sağlamak,
 • Özellikle kız çocuklarının eğitim haklarına tam erişimlerinin sağlanması,
 • Özellikle kız çocuklarının eğitim olanaklarının arttırılması,
 • Yerel düzeyde özellikle kız çocuklarının eğitimi ile ilgili bilinç düzeyinin arttırılması,
 • Toplumda özellikle kız çocuklarının eğitim haklarına erişimleri konusunda genel bir duyarlılık ve farkındalık   yaratılması,
 • İl genelinde eğitim seviyesinin yükseltilmesi,
 • Okullaşmada cinsiyet eşitliğine dayalı eşit fırsatların geliştirilmesi.

TOP