Sevgili Öğrencilerimiz, Mevlana Değişim Programından faydalanmak isteyen öğrencilerimizin bilgilerini Yükseköğretim Kurulu'na sunduk.YÖK tarafından kurumumuza iletilen sonuçlara aşağıda ulabilirsiniz.Hareketliliğe katılmak istemeyen öğrencilerimiz önümüzdeki hafta içinde feragat dilekçesini ofise sunmalıdır.Katılmak isteyen öğrencilerimiz ise http://www.yok.gov.tr/ar/web/mevlana/belgeler linkinden öğrenci bilgi formu (2 nüsha), öğrenci beyannamesi (2 nüsha),öğrenci başvuru formu (2 nüsha),öğrenim protokolü (3 nüsha),öğrenci yükümlülük formu (2 nüsha) indirerek bilgisayar ortamında hazırlayarak ofise teslim etmelidir. Mevlana öğrenim protokolünü mutlaka mevlana bölüm koordinatörünüzün danışmanlığında hazırlamalısınız. 

Giden Öğrenci                                        Misafir Kurum                                             Bölümü                  Toplam Hibe

1.Berrak İNCİ                                        Hassan II Üniversitesi                                Sosyal Bilimler               4400 TL

2.Muhammed İkbal SEVİNÇ                    Katolik Üniversitesi                                        İşletme                     5200 TL

3.Beyhan DEVELİ                                   Batum Shota Devlet Üniversitesi                    İşletme                      4400 TL

 

Gelen Öğrenci

1.Elnora IRISSALIYEVA                           Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi               Uluslararası İlişkiler           4000 TL

TOP