2017-2018 Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden başka bir yüksek öğretim kurumunda değişim gerçekleştirmek üzere başvuran öğrencilerimizin, başvurularının sonuçlarını gitmek üzere başvurdukları üniversitelerin duyurularından takip etmeleri gerekmektedir.

Değişim Programı sonuçlarının ilan tarihi resmi olarak 25 Nisan 2017 olup, gitmeye hak kazanan öğrencilerimizin bu tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde (9 Mayıs 2017'ye kadar) aşağıdaki belgelerin Farabi Kurum Koordinatörlüğü'müze teslim etmesi gerekmektedir:

1-Öğrenci Bilgi Formu (2 adet)

2- Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)

3-Öğrenim Protokolü (Her dönem için 3 adet)

TOP