2017-2018 Akademik Yılı 

Öğrenci Başvuruları

 

2017-2018 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.

 

Başvuru Koşulları:

 1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz.
 2. Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi ve KKTC dışındaki ülkeleri  kapsamaktadır.
 3. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.
 4. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.
 5. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 6. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.
 7. ÖYP’liler programdan faydalanabilir.
 8. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
 9. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burssuz olarak faydalanabilinir.
 10. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.
 11. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.
 12. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00)
 13. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00)
 14. Başvurular Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

 

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

 1. İlana başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz “Aday Öğrenci Başvuru Formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.
 2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi içeren transkript belgesi almaları gerekmektedir.  
 3. Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini getirmeleri (YDS, TOEFL) gerekmektedir.  ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenen 14 Şubat 2014 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilinir. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/GENEL/YabanciDilSinavlariEsdegerlikleri140214.pdf   
 4. Eksik evrak ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.
 5. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak. Bu şekilde elde edilecek Mevlana puanına göre sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir. Yabancı Dil Sınavı için 100 üzerinden 50 puan barajı uygulanacaktır. Bu puanın altında not alan öğrenciler değişim programından faydalanamazlar.
 6. Yapılacak seçim 2017-2018 akademik yılı “güz ve bahar dönemleri” için olacaktır. İlan edilen kontenjanlar öğrencilerin tercihlerine göre “güz veya bahar döneminde” kullanılacaktır.  
 7. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  2017-2018 yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.
 8. Başvuru için gerekli olan belgeler 28 Şubat 2016- 7 Mart 2016 tarihleri arasında Üniversitemiz Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

            Başvuru için gerekli belgeler:

            1. Aday Öğrenci Başvuru formunun fotoğraflı ve imzalı çıktısı (2 adet)

                  Başvuru formu için(http://yudik.yalova.edu.tr/dokumanlar.php)

            2. Transkript (2 adet)

            3. Yabancı dil belgesi (2 adet)

                       

Önemli Bilgilendirme

            2016-2017 Akademik yılı için YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan toplam bütçe henüz belli olmadığı için Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir.

            Anlaşmalar kapsamındaki toplam kontenjanın YÖK tarafından onaylanan kısmı Üniversitemiz için geçerli değişim sayısı olacaktır.

            Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih ettikleri üniversitenin ilgili bölümünde bulunan kontenjan dahilinde sıralanacaktır.

            Buna ek olarak Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “kabul mektubu” ve “öğrenim protokolü” onaylatmalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

 

SEÇİM TAKVİMİ

Değişim İlanlarının Duyurulması

 

28 Şubat - 7 Mart 2017

  

 

Başvuruların Alınması

 


28 Şubat - 7 Mart 2017

 

Yabancı Dil Sınavı 

 


8 Mart 2017

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 


8-10 Mart 2017

 

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi

 


10 Mart 2017

  

 **Dil Sınavı Yabancı Diller Yüksekokulunda 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00'da yapılacaktır.

 

 

TOP