2015–2016 akademik yılında (Güz ve Bahar dönemleri) Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 16 Şubat 2015 - 02 Mart 2015 tarihleri arasında alınacaktır. 2015–2016 akademik yılında yapılacak olan öğrenci seçimlerine, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabilirler.

 

Başvuru Yeri

 

www.yudik.yalova.edu.tr 

On-line başvuru yapan öğrenciler başvuru tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak Rektörlük Dış İlişkiler Birimine teslim etmelidirler. Aksi halde başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

 

Evrak teslimi aynı gün saat 17:00’a kadar tamamlanmalıdır.

 

02 Mart 2015 17:00’dan sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru belgeleri

 

 • Fotoğraf yapıştırılmış, imzalı başvuru formu (internetten doldurulup çıktısı alınmış)
 • 1 adet transkript (2014-2015 güz dönemi notlarını da kapsayan GANO)
 • Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girmeyecek adaylar için YDS, KPDS, ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurumu’nun tanıdığı eşdeğer dil belgeleri. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri için:
 • http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/Genel/Esdegerlik18072014.pdf
  • Yüksek lisans ve Doktora Programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler , mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet transkriptlerini beyan edebilirler.
  • Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

(Geçerli yabancı dil belgesi olmayan adaylar YDYO'nun yapacağı dil sınavına katılmak zorundadırlar.)

 

Başvuru Koşulları

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilmeniz için bölümünüzün AB üyesi bir ülkede yer alan, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir (2015-2016 akademik yılı Erasmus İkili Anlaşma verileri için lütfen bkz.)

www.yudik.yalova.edu.tr   

 

2015-2016 akademik yılında "Erasmus Öğrenim Hareketliliği" başvuruları değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

2014-2015 akademik yılı Erasmus Uygulama El Kitabı değearlendirme ölçütleri kullanılacaktır. Ulusal Ajans’ın yapabileceği herhangi bir değişiklikte Erasmus Ofisimiz web sitesinde gerekli değişiklikleri yayınlayacaktır.

 • Akademik başarı düzeyi : %50
 • Yabancı dil seviyesi   : %50 ( Sınav test olarak uygulanacaktır. Mülakat yapılmayacaktır. Örnek sınav: )
 • YABANCI DİL SINAVI
 • Dil Barajı: 2015-2016 döneminde asgari yabancı dil 60 puan zorunludur. 60 puandan az alanlar değerlendirilmeyecektir.
 • 2014-2015 Akademik yılında Erasmus Yabancı Dil sınavına giren öğrencilerin Dil puanları isterlerse bu sene de geçerli sayılacaktır. Ancak 2015-2016 dönemi için yapılacak sınava girenler geçmiş dönemin dil sınav sonucunu kullanamazlar.
 • İngilizce dışında eğitim dili veren okulları tercih eden ve orada eğitim almak isteyen öğrencilerin başvuruda B1 Dil belgelerini teslim etmeleri zorunludur. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri için:
 • http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/Genel/Esdegerlik18072014.pdf
 • OLS (Çevrimiçi Dil sınavı): Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar
 • Erasmus öğrencisi seçilebilmek için gerekli olan genel not ortalaması önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00,

Bu ortalamanın altında olan başvurular Yabancı Dil sınavına alınmayacaktır. Sözü edilen minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersin bulunması öğrencinin Erasmus'a başvurması için engel değildir.

 • Daha önce LLP/Erasmus Faaliyetinden hibeli yararlananlar da  aynı veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilir.

   

Aynı Öğrenim Seviyesi Örnek:

 

      İşletme 2.sınıfta LLP/Erasmus ile 4 ay süre öğrenim ya da staj faaliyetine katılan öğrenci 8 ay süre ile Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.

 

Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek:

 

    Lisans Döneminde LLP/Erasmus Faaliyetine Katılan Öğrenci Yüksek Lisans Döneminde toplamda 12 ay Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.

 

 • Erasmus+ Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, ile gerçekleştirilebilir.
 • Daha Önce Erasmus Programından yararlanan öğrencilerin Erasmus+ Puanından 10 puan düşülerek öğrencinin nihai puanı hesaplanır.

 

 

Önemli Noktalar

Lisans Öğrencileri için

 • Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Ancak değişim başladığında birinci sınıfı bitirmiş olmaları gerekir. Hazırlık okuyan öğrenciler başvuru yapamazlar.
 • Erasmus+’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler (önlisans 2. sınıf, lisans 4. sınıf öğrencileri) (Okulu uzatan öğrenciler) gelecek akademik yılın Erasmus öğrenim hareketliliği programından yararlanamazlar.
 • Erasmus öğrencisi bir dönemde mutlaka 30 AKTS’lik ders almak zorundadır. Aksi takdirde hibe ödemesi yapılmaz.

 

Yüksek Lisans Öğrencileri için

 

 • Yüksek lisans ve Doktora Programına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet transkriptlerini beyan edebilirler.
 • Ders dönemini tamamlamış Yüksek lisans öğrencileri araştırma amaçlı Erasmus+ Programından yararlanabilirler.
 • Yüksek Lisans Öğrencileri 30 AKTS’lik ders almak zorunda değildirler. Özellikle tez aşamasında olan öğrenciler isterlerse hiç ders almayabilirler.

 

 

Başvuran tüm öğrencilerimiz ayrıca bir çağrı beklemeksizin, başvuruda tercih ettikleri üniversitelerin Erasmus öğrencilerine uyguladıkları eğitim diline göre (eğitim diline ilişkin veriler üniversitelerin web adresinde yayınlanmaktadır. Bu konuda Erasmus bölüm koordinatörünüzden de bilgi alabilirsiniz) aşağıda detayları belirtilen yabancı dil sınavlarına gireceklerdir:

 

Tarih

Sınav

Yer

Saat

04 Mart 2015

İngilizce

İİBF Safran Yerleşkesi

16.00

          *Yer, gün ve saatlerde olabilecek değişiklikler için lütfen web adresimizi düzenli olarak kontrol ediniz. www.yudik.yalova.edu.tr 

 

Erasmus öğrenci seçiminde YDS/KPDS/ÜDS belgeleri (YDYO test sınavına denk) kabul edilecektir.


İngilizce dışı Yabancı Dillere Dair


Eğitim dili İngilizce olmayan kurumlara başvuracak öğrencilerimizin, söz konusu dil ya da dilleri (B1) düzeyde bildiklerini gösterir belgeleri ibraz etmelidirler.

 

2014-2015 HİBE DAĞITIM TABLOSU

 

Enstitü/Fakülte/Bölüm

Hibeli Sayı

SBE

5

Mühendislik

5

Hukuk

1

İşletme

13

İktisat

2

Uluslararası İliş.

15

UTF

1

Çeko

4

Sosyal Hizmet

1

 

 

TOPLAM

47

 

2015-2016 TAHMİNİ HİBE DAĞITIM TABLOSU

 

Fakülte/Bölüm

Anlaşma Sayısı

KONTENJANI

MÜHENDİSLİK

 

Bilgisayar Mühendisliği

3

2

Enerji Sistemleri Mühendisliği

3

2

Polimer Mühendisliği

3

2

 

 

 

HUKUK

 

 

Hukuk

2

1

 

 

 

İİBF

 

 

İktisat

9

4

İşletme

26

17

Sosyal Hizmet

2

1

Uluslararası İlişkiler

6

11

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

8

5

Uluslararası Ticaret ve Finansman

26

6

 

 

Tablo 3. Ülkelere göre aylık hibe miktarları

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

400

 

 

 

 

Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir

 


Hibe Sözleşmesi


Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2015–2016 akademik yılı için Üniversitemize tahsis edilecek hibe tutarı Haziran veya Temmuz aylarında netleşecektir. Bu nedenle, başvuruların sona ermesinden sonra açıklanacak olan seçim sonuçları değerlendirme açısından nihai, ancak hibe koşulu açısından ÖN SEÇİM sonuçları olacaktır. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus hibesi tahsis edilebilecektir. Birimimiz, üniversitemize tahsis edilecek Erasmus hibesi belli olana kadar hiçbir öğrenciye hibeli gideceği garantisini sunmamaktadır. Dolayısıyla gelen hibeye bağlı olarak asil listede yer alan bir öğrenci yedek, veya yedek listede yer alan bir öğrenci asil konuma geçebilir. 

TOP